نوشته شده توسط Super User دسته: Latest
منتشر شده در 06 اسفند 1391 بازدید: 2432
پرینت

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای تغییر نام شرکت

 

اشخاص حقوقی، ( شرکت ها ) می توانند نام خود را تغییر دهند. این تغییر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که به لحاظ حقوقی مهم نیست. در تغییر نام شرکت شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن بدون تغییر خواهد ماند. نام شرکت حداقل باید سه کلمه باشد و کلمات شرکت، موسسه گروه، شرکت مهندسی یا مهندسین جزء سهکلمه قرار نمی گیرند. کلمات عام نیز جزء سه کلمه نیستند. کلماتی نظیر ایران، نوین ، پرشین، غرب نباید جزء کلمات انتخابی باشد. اسامی انتخابی نباید با اسم شرکت های ثبت شده مشابهت داشته باشد.